SOBNI TERMOSTATI

COMPUTHERM Q1 RX

Konektor koji se upravlja radiofrekventnim termostatom

Konektor tipa COMPUTHERM Q1 RX je razvijen za termostate tipa COMPUTHERM Q3 RF, Q7 RF i Q8 RF i može se koristiti pored ili umesto njihovih prijemnih jedinica. Uređaj je pogodan za upravljanje kotlom ili bilo kojim električnim uređajem na 220 V (npr. kalorifer, pumpa, redukcioni ventil, itd…).
Jednostavno se pušta u pogon, njegovo korišćenje je lako i nije potrebna montaža.
Bežični termostati tipa COMPUTHERM Q3 RF, Q7 RF i Q8 RF upravljaju ovim uređajem tako što na izlaznom priključku uključuju i isključuju mrežni napon.

COMPUTHERM Q3 (Novi dizajn)

Digitalni sobni termostat

Nije programabilan, digitalni displej omogućuje preciznije merenje i podešavanje temperature u odnosu na jednostavne, tradicionalne mehaničke termostate. Postoji mogućnost izbora osetljivosti uključenja, štedljivog ili komfornog programa kao i jednostavan način promene režima rada za grejanje na režim za hlađenje. Preporučujemo ga za prostorije gde nije potrebno programiranje, ali je važno tačno merenje temperature i određivanje temperature uključenja kao i precizno uključivanje aparata.

COMPUTHERM Q3

Digitalni sobni termostat

Digitalni displej omogućuje preciznije podešavanja i merenje temperature nego što to omogućuju jednostavni, mehanički termostati
Nije programabilan stoga ga preporučujemo za prostorije gde nije potrebno programiranje, ali je važna preciznost uključenja i isključenja.

COMPUTHERM Q3 RF (Novi dizajn)

Digitalni sobni termostat sa radiofrekvencijom

Nije programabilan, ali digitalni displej omogućuje preciznije merenje i podešavanje temperature u odnosu na jednostavne, tradicionalne mehaničke termostate. Postoji mogućnost izbora osetljivosti uključenja, štedljivog ili komfornog programa rada kao i jednostavan način promene režima rada za grejanje na režim za hlađenje. Unutar dometa je prenosiv, veza sa kotlom se obezbeđuje radiofrekvencijama. Nesmetani rad garantuje sopstveni sigurnosni kod.
Preporučujemo ga za prostorije gde nije potrebno programiranje, ali je važno tačno merenje temperature i određivanje temperature uključenja kao i precizno uključivanje aparata i mogućnost premeštanja.
U slučaju potrebe termostat se može dopuniti sa konektorom (COMPUTHERM Q1RX) kojim upravlja radiofrekventni termostat.

COMPUTHERM Q3 RF

Digitalni sobni termostat sa radiofrekvencijom

Termostat može se slobodno premeštati unutar dometa, a veza sa kotlom se obezbeđuje radio-frekvencijama. Nesmetani rad garantuje sopstveni sigurnosni kod.
Nije programabilan, ali digitalni displej omogućuje preciznije podešavanja i merenje temperature nego što to omogućuju jednostavni, mehanički termostati. Preporučujemo ga za prostorije gde nije potrebno programiranje, ali je važna preciznost uključenja i isključenja.
Po potrebi, uređaj se može proširiti sa konektorom koji se upravlja radiofrekventnim termostatom - tipa COMPUTHERM Q1 RX.

COMPUTHERM Q4Z

ZONSKI KONTROLNIK (za regulaciju temperature u 1-4 grejnih zona)

Budući da se kotlovi izrađuju sa mogućnošću priključenja samo jednog sobnog termostata, za podelu mreže grejanja na više zona, za upravljanje zonskim ventilima i za rad kotla sa više termostata potreban je zonski kontrolnik. Zonski kontrolnik prima signale termostata (T1; T2; T3; T4), otvara/uključuje zonski/e ventil/e/pumpu/e priključene na zonske izlaze (Z1; Z2; Z3; Z4, Z1-2; Z3-4; Z1-4) i uključuje kotao (NO; COM).

COMPUTHERM Q4Z zonski kontrolnik može da reguliše 1-4 kom. grejnih zona sa kontaktnim, žičanim termostatom tako, da pojedine zone mogu da funkcionišu nezavisno jedna od druge, ali, po potrebi, svaka zona može da funkcioniše istovremeno.
Za kontrolu više od 4 zona, predlažemo da se koristi dva ili više kontrolnika COMPUTHERM Q4Z. U tom slučaju, obe (ili sve) izlaze kontrolnika kotla bez potencijala (NO; COM) treba priključiti na kotao.

COMPUTHERM Q7 (Novi dizajn)

Programabilni digitalni sobni termostat

Programabilan je i za svaki pojedini dan u nedelji se može podesiti poseban temperaturni program. Postoji mogućnost podešavanja 6 vremena uključenja dnevno, a uz svako vreme se može podesiti posebna temperatura, kao i 4 različite mogućnosti za privremenu izmenu programirane temperature:

 • promena temperature do uključenja sledećeg programa
 • promena temperature na period od 1 do 9 sati (party-program)
 • promena temperature na period od 1 do 99 dana (program za godišnji odmor)
 • promena temperature do sledeće manuelne intervencije (isključenje programa).
Pored ovoga može se podesiti osetljivost regulacije termostata, ima ugrađenu zaštitnu funkciju za kotao, može se kalibrirati termometar i privremeno zaključavati tastatura. Imate mogućnost izbora režima grejanja (fabričko podešena) ili režima hlađenja na jednostavan način. Preporučujemo ga za prostorije gde je potrebno programiranje, a važno je tačno merenje temperature i određivanje temperature uključenja, kao i precizno uključivanje aparata.

COMPUTHERM Q7

Programabilni digitalni sobni termostat

Za svaki pojedini dan u nedelji može se podesiti poseban temperaturni program.
Mogućnost podešavanja 6 vremena uključenja dnevno, a uz svako vreme se može podesiti posebna temperatura.
Jednostavno programiranje. Podešavanje programa koji se ponavljaju olakšan je funkcijom COPY.
Mogućnost izbora osetljivosti uključenja:
±0,2°C (za radijatorsko grejanje)
+0/-0,2°C (za podno grejanje)
Četiri različite mogućnosti za privremenu izmenu programirane temperature:

 • promena temperature do uključenja sledećeg programa
 • promena temperature na period od 1 do 9 sati (party-program)
 • promena temperature na period od 1 do 99 dana (program za godišnji odmor)
 • promena temperature do sledeće manualne intervencije (isključenje programa)

COMPUTHERM Q7 RF (Novi dizajn)

Programabilni digitalni sobni termostat sa radiofrekvencijom

Programabilan je i za svaki pojedini dan u nedelji se može podesiti poseban temperaturni program. Postoji mogućnost podešavanja 6 vremena uključenja dnevno, a uz svako vreme se može podesiti posebna temperatura, kao i 4 različite mogućnosti za privremenu izmenu programirane temperature:

 • promena temperature do uključenja sledećeg programa
 • promena temperature na period od 1 do 9 sati (party-program)
 • promena temperature na period od 1 do 99 dana (program za godišnji odmor)
 • promena temperature do sledeće manuelne intervencije (isključenje programa).
Pored ovoga može se podesiti osetljivost regulacije termostata, ima ugrađenu zaštitnu funkciju za kotao, može se kalibrirati termometar i privremeno zaključavati tastatura. Imate mogućnost izbora režima grejanja (fabričko podešena) ili režima hlađenja na jednostavan način. Preporučujemo ga za prostorije gde je potrebno programiranje, a važno je tačno merenje temperature i određivanje temperature uključenja, kao i precizno uključivanje aparata i mogućnost premeštanja. Termostat možete slobodno premeštati unutar dometa. Veza sa kotlom se obezbeđuje radio-frekvencijama. Nesmetani rad garantuje sopstveni sigurnosni kod. U slučaju potrebe termostat se može dopuniti sa konektorom (COMPUTHERM Q1RX) kojim upravlja radiofrekventni termostat.

COMPUTHERM Q7 RF

Programabilni digitalni sobni termostat sa radiofrekvencijom

Termostat može se slobodno premeštati unutar dometa. Veza sa kotlom se obezbeđuje radio-frekvencijama. Nesmetani rad garantuje sopstveni sigurnosni kod.
Za svaki dan u nedelji može se izraditi poseban temperaturni program.
Mogućnost podešavanja 6 vremena uključenja dnevno, a uz svako vreme se može podesiti posebna temperatura.
Jednostavno programiranje. Podešavanje programa koji se ponavljaju olakšan je funkcijom COPY.
Po potrebi, uređaj se može proširiti sa konektorom koji se upravlja radiofrekventnim termostatom - tipa COMPUTHERM Q1 RX.
Mogućnost izbora osetljivosti uključenja:
±0,2°C (za radijatorsko grejanje)
+0/-0,2°C (za podno grejanje)
Četiri različite mogućnosti za privremenu izmenu programirane temperature:

 • promena temperature do uključenja sledećeg programa
 • promena temperature na period od 1 do 9 sati (party-program)
 • promena temperature na period od 1 do 99 dana (program za godišnji odmor)
 • promena temperature do sledeće manualne intervencije (isključenje programa).

COMPUTHERM Q8 RF

Programabilni, digitalni sobni termostat sa radiofrekvencijom za više zona grejanja

Osnovni paket uređaja sadrži dva termostata i jedan prijemnik. Po potrebi, uređaj se može proširiti sa još dva termostata i sa konektorom koji se upravlja radiofrekventnim termostatom - tipa COMPUTHERM Q1 RX.
Prijemnik prima signale uključenja i isključenja sa termostata, upravlja kotlom i daje komandni signal za otvaranje i zatvaranje zonskih ventila grejanja (1 zona po termostatu, ukupno maksimalno 4 zone, mogućnost opterećenja po zonama 230V AC /maks. 1A /0,3A induktivno).
Podelom sistema grejanja na zone, pojedine zone se mogu zagrejavati nezavisno, ili po potrebi, sve zone zajedno, te tako se stvara mogućnost za to, da uvek one prostorije budu zagrejane koje se koriste (npr. preko dana dnevna soba i kupatilo, a noću spavaća soba).
Kontakt između termostata i prijemnika se održava radio-frekvencijama, te nije potrebno instaliranje kablova između termostata i kotla.
Termostat može se slobodno premeštati unutar dometa. Veza sa kotlom se obezbeđuje radio-frekvencijama. Nesmetani rad garantuje sopstveni sigurnosni kod.
Za svaki dan u nedelji može se izraditi poseban temperaturni program.
Mogućnost podešavanja 6 vremena uključenja dnevno, a uz svako vreme se može podesiti posebna temperatura.
Mogućnost izbora osetljivosti uključenja za radijatorsko ili za podno grejanje.
Dobro vidljivi LCD displej, koji pokazuje izmerenu i podešenu temperaturu, vreme, broj programa odnosno druge podatke funkcionisanja. Za lakše podešavanje pozadina displeja se osvetljava.
Zaštitna funkcija pumpe, koja štiti pumpu kotla od zaglavljivanja.
Jednostavno programiranje. Podešavanje programa koji se ponavljaju olakšan je funkcijom COPY.
Četiri različite mogućnosti za privremenu izmenu programirane temperature:

 • promena temperature do uključenja sledećeg programa
 • promena temperature na period od 1 do 9 sati (party-program)
 • promena temperature na period od 1 do 99 dana (program za godišnji odmor)
 • promena temperature do sledeće manualne intervencije (isključenje programa).

COMPUTHERM TR-010

Mehanički sobni termostat

Mehanički sobni termostat klasične izvedbe, koji se uglavnom preporučuje za korišćenje tamo, gde je važno jednostavno rukovanje i pouzdanost.
Za rad ovog termostata nije potrebna dodatna energija, sledstveno tome, nema potrebe ni za zamenom baterija.

COMPUTHERM WPR-90GD

Cevni termostat

Termostat, pričvršćen na cevni vod od termo-provodljivog materijala, detektuje temperaturu medijuma koji prolazi kroz cev ili je u njoj, i uticaj promene temperature, kod podešene temperature obezbeđuje električni kontakt otvaranja i zatvaranja bez napona. Preporučujemo ga prvenstveno za podno grejanje, odnosno za upravljanje toplovodnim cirkulacionim pumpama.

COMPUTHERM WPR-90GE

Cevni termostat sa cevnom košuljicom

Pomoću košuljice u cevu, sonda termostata detektuje temperaturu medijuma, koji se nalazi ili struja u cevovodu, i na promenu temperature, kod podešene vrednosti, obezbeđuje beznaponski električni kontakt zatvaranja/otvaranja. U slučaju da je temperatura medijuma ispod podešene vrednosti, kontaktne tačke C-1 se zatvaraju, a prekida se kontakt između tačaka C-2. Ako je temperatura medijuma iznad podešene temperature, prekida se kontakt između tačaka C-1, a zatvaraju se kontaktne tačke C-2.

COMPUTHERM WPR-90GC

Cevni termostat sa cevnom košuljicom

Sonda (cevna košuljica) termostata koja se nalazi na završetku kapilarne cevi uronjena u tečnost u cevima ili bojleru neposredno detektuje njenu temperaturu i na uticaj promene iste, kod podešene vrednosti obezbeđuje električni kontakt (otvaranja i zatvaranja) bez napona. Preporučujemo ga prvenstveno za podno grejanje i za upravljanje toplovodnim cirkulacionim pumpama.